Vuurwerk afsteken

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2:00 uur.

Verboden plaatsen

Naast de landelijke geldende vuurwerkregels gelden in de gemeente Noordwijk aanvullende regels. Er zijn namelijk plaatsen aangewezen waar u tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken. Dit is in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Het gaat om de volgende plaatsen:

  • op schoolpleinen;
  • op het terrein van zorginstellingen;
  • op het terrein van dierenasiels- en pensions;
  • op het terrein van brandstofverkoop- en opslagpunten;
  • binnen een afstand van 100 meter tot een molen.

Illegaal vuurwerk

Het bezitten en afsteken van professioneel en illegaal vuurwerk door particulieren is verboden. Het opslaan van dit soort vuurwerk in huis of garage is verboden en levensgevaarlijk. Heeft u informatie over opslag van illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Verbod carbid schieten

Carbid schieten is in de gemeente Noordwijk verboden. Zie APV artikel 2:73b: ter voorkoming van geluidhinder en gevaar is het verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, op explosieve wijze te verbranden.

Help opruimen

Help vuurwerkresten snel op te ruimen. Dit voorkomt dat kinderen spelen met vuurwerk dat alsnog kan afgaan. Door op te ruimen is de gemeente Noordwijk direct schoon en veilig bij de start van 2023.

Bedrijven

Buiten de jaarwisseling mogen alleen professionele bedrijven vuurwerk afsteken. Naast de landelijke geldende vuurwerkregels geldt er in Noordwijk nog een regel. Dat bedrijven (het gehele jaar door) tussen 23:00 uur en 7:00 uur geen vuurwerk mogen afsteken. Tenzij het een evenement is, dat bedoeld is voor alle Noordwijkers.

Toepassingsvergunning

Een bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning. U vraagt een toepassingsvergunning online aan via ilent.nl

Ontbrandingstoestemming

Een bedrijf moet voorafgaand aan elke vuurwerkshow een aparte ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

  1. Ontbrandingsmelding: een melding kan volstaan als een bedrijf maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk afsteekt. De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) stuurt de ontvangen melding ter kennisname door naar de burgemeester.
  2. Ontbrandingsvergunning: een bedrijf moet een vergunning aanvragen als een bedrijf meer dan 220 kg afsteekt. Er wordt vooraf aan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

Ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen registreert u online via ilent.nl

Evenement

Als het vuurwerk deel uitmaakt van een evenement, dan moet u voor dat evenement ook een aparte evenementenvergunning aanvragen.

Meer informatie 

Toepassingsvergunning

Wilt u meer informatie over een toepassingsvergunning? Neem dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport via +31 88 48 90 000.

Ontbrandingstoestemmingen

Provincie Zuid-Holland heeft de taken op het gebied van ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl