Fietsen op het strand

Wilt u fietsen op het Noordwijkse strand? Dat kan in de periode 1 oktober tot 1 maart zonder vergunning of ontheffing. U moet dan wel rekening houden met de daarvoor geldende algemene regels.

Algemene regels

De regels voor het fietsen op het strand staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. De belangrijkste regels zijn:

  • fietsen op het strand is alleen toegestaan van 1 oktober tot 1 maart;
  • tussen 09:00 - 18.00 uur mag er niet worden gefietst op het strand voor de beide boulevards;
  • er mag (tenzij er een evenementvergunning voor is verleend) niet worden gefietst over het strandgedeelte Noordvoort (tussen paal 70 en paal 73) en op de strandop- en afritten als daardoor de overige gebruikers van de strandop- of afrit in gevaar kunnen komen;
  • elke fietser die op het strand fietst, moet zich gedragen als medegebruiker van het strand en moet daarom rekening houden met de belangen en het gedrag van andere strandbezoekers;
  • de snelheid waarmee wordt gefietst moet zijn afgestemd op de situatie, in het bijzonder de drukte op het strand en het zicht. Het is verboden harder te fietsen dan redelijkerwijs verantwoord moet worden geacht;
  • bij het fietsen op het strand moet rekening worden gehouden met plotselinge routewijzigingen door wandelaars en spelende kinderen. Wanneer nodig moet de fietser tijdig om attentie vragen met de fietsbel;
  • als het op een deel van het strand zo druk is met wandelaars, zonnebaders, zwemmers en/of andere recreanten dat het in redelijkheid niet mogelijk is om op een verantwoorde wijze op dat deel van het strand te fietsen, mag op dat deel van het strand niet worden gefietst;
  • aanwijzingen gegeven door opsporingsambtenaren of toezichthoudende ambtenaren moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Ontheffing of vergunning

Als u voldoet aan de algemene regels is geen ontheffing of vergunning nodig. Maar in sommige gevallen zijn de algemene regels te beperkend, bijvoorbeeld voor het fietsen op strand door de Reddingsbrigade (zij fietsen ook voor de boulevards.) Voor die situaties kan een ontheffing worden verleend. Voor (mountainbike-) wedstrijden kan een evenementvergunning worden verleend.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het fietsverbod wordt € 125,05 aan leges in rekening gebracht.