Subsidie Noordwijk viert 75 jaar vrijheid

In 2020 viert heel Nederland, dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gemeente Noordwijk wil graag, dat zoveel mogelijk inwoners de viering van 75 jaar vrijheid actief beleven.

Naar aanleiding van onder meer de uitkomst van het Digipanelonderzoek, de nationale vrijheid en de wens om met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties 75 jaar vrijheid te vieren, heeft gemeente Noordwijk voor 2020 het thema '75 jaar vrijheid' gekozen.

Gemeente Noordwijk wil in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met verenigingen en maatschappelijke organisaties een eigen invulling geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop het landelijke programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.

Het gemeentebestuur nodigt de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen en dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema.

 

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Noordwijk voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk.

De aanvraag moet aan minimaal 1 doelstelling, 1 prestatie en 1 toetsingscriterium voldoen zoals genoemd in de subsidieregeling.

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp bij het indienen óf wilt u uw plan eerst voorleggen voordat u deze indient, neem dan contact op met mevrouw Margaret Reijerkerk, beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Participatie. U kunt mailen naar gemeente@noordwijk.nl of bellen via +31 (0)71 36 60 000, het Klantcontactcentrum zal u dan doorverbinden.

In de 1e week van april 2020 vindt de beoordeling van alle aanvragen betreffende de 3e tranche plaats. Het streven is om eind april 2020 uitsluitsel te geven over deze aanvragen.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door en volg de richtlijnen uit de Formats begroting en activiteitenplan. Daarna kunt u de subsidieverzoeken naar gemeente@noordwijk.nl sturen.

Na de 1e tranche (subsidieronde) en 2e tranche, die inmiddels zijn afgerond, is het subsidieplafond nog niet bereikt. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen tijdens de 3e tranche.

Aanvragen voor de 3e tranche kunt u tot en met 31 maart 2020 indienen.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl