Subsidie aanvragen

Let op: ga voor coronanoodsteun aanvragen naar onze pagina Corona noodfonds Noordwijk.

Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die zonder een subsidie niet uitgevoerd kunnen worden.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Beschrijving

Onderwerpen

Er zijn een aantal onderwerpen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 2 soorten subsidies

Incidentele subsidie

Subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten, die eenmalig kunnen zijn maar nooit meer dan 3 opeenvolgende jaren mogen duren. Bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Een eenmalige subsidie moet uiterlijk 13 weken voor de activiteit worden aangevraagd.

Structurele subsidie

Alle overige subsidies. Sommige organisaties zijn voor hun voortbestaan bijna volledig afhankelijk van gemeentelijke subsidie en hebben behoefte aan langjarige zekerheid. Hiervoor biedt de ASV ruimte om bijvoorbeeld de subsidieperiode vast te stellen in 1 of meerdere ‘blokken’ van bijvoorbeeld 4 opeenvolgende jaren. Deze subsidie vraagt u aan voor 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de aanvraag doet.

Verantwoording subsidies

Meestal is de verleende subsidie een voorschot. Het kan zijn dat de gemeente u ter verantwoording vraagt om een inhoudelijk en financieel verslag. U laat hiermee zien hoe de subsidie is besteed. Op basis van het verslag stelt de gemeente de verleende subsidie vast. Het kan zijn dat u een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen omdat niet volgens afspraak of volledig is uitgegeven.

Voorwaarden

De algemene regels over het verlenen van subsidies, staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020. Specifieke regels per beleidsterrein, bijvoorbeeld Sport en Cultuur, staan in de subsidiebeleidsregels. Al deze documenten vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Aanpak

U vraagt de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is enkel bedoeld om subsidie aan te vragen als natuurlijk persoon.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Als u voor het eerst eHerkenning aanvraagt, moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk) en kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.
  • Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan vragen wij u ook een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en de laatste jaarrekening mee te sturen met de aanvraag.
Kosten

Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten kunt u voor dit jaar via de subsidieaanvraag weer terug krijgen. Neem deze kosten op in uw begroting 2022.