Vuurwerk afsteken

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2:00 uur.

Verboden plaatsen

Naast de landelijke regelende vuurwerkregels gelden in Noordwijk aanvullende regels. Er zijn namelijk plaatsen aangewezen waar het (in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast) verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Deze plaatsen zijn:

  • op schoolpleinen;
  • op het terrein van zorginstellingen;
  • op het terrein van dierenasiels- en pensions;
  • op het terrein van brandstofverkoop- en opslagpunten;
  • binnen een astand van 100 meter tot een molen.

Bedrijven

Buiten de jaarwisseling mag vuurwerk alleen worden afgestoken door professionele bedrijven. Naast de landelijk geldende vuurwerkregels is er in Noordwijk bepaald dat er (het gehele jaar door) tussen 23:00 uur en 7:00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken, tenzij het een evenement is dat is bedoeld voor alle Noordwijkers.

Toepassingsvergunning

Een bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning. U vraagt een toepassingsvergunning aan via het formulier aanvraag toepassingsvergunning bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk (pdf) via ilent.nl Dit formulier kunt u invullen en versturen via ilent.nl/digitalepostbus

Ontbrandingstoestemming

Een bedrijf moet voorafgaand aan elke vuurwerkshow een aparte ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

  1. Ontbrandingsmelding: een melding kan volstaan als er maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk wordt afgestoken. De ontvangen melding door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) wordt ter kennisname doorgestuurd naar de burgemeester.
  2. Ontbrandingsvergunning: een vergunning moet worden aangevraagd als er meer dan 220 kg wordt afgestoken. Er wordt vooraf aan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

Ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen registreert u online via ilent.nl

Evenement

Als het vuurwerk deel uitmaakt van een evenement, dan moet voor dat evenement ook een aparte evenementenvergunning aanvragen.

Meer informatie 

Toepassingsvergunning

Neem voor meer informatie over een toepassingsvergunning contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport via +31 (0)88 48 90 000.

Onbrandingstoestemmingen

Provincie Zuid-Holland heeft de taken op het gebied van ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.