Asbest verwijderen

Asbest werd vroeger op tal van manieren gebruikt. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wilt u asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen.

Ander asbesthoudend materiaal, zoals bepaalde vloerbedekking of vloertegels en asbest bevattend huishoudelijk afval, kunt u naar de milieustraat brengen.

Asbest bevattend huishoudelijk afval dat bij de milieustraat wordt aangeboden, dient:

  • dubbel verpakt te zijn in speciale afvalzakken, deze zakken kunnen gratis worden afgehaald bij de milieustraat;
  • niet groter te zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo;
  • de oppervlakte aan materiaal niet meer te bedragen dan 35 m2.

U dient rekening te houden met kosten als u een gespecialiseerd bedrijf inhuurt om uw asbest te verwijderen.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

Als u asbest gaat verwijderen, moet u dit melden bij het Omgevingsloket online. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Als u asbest gaat afvoeren, kunt u het afval naar de milieustraat brengen. Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen naar de milieustraat te Katwijk (vergeet uw milieupas niet). De inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen naar de milieustraat te Noordwijkerhout (vergeet uw legitimatiebewijs niet).

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen. 

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

https://www.odwh.nl/

Uitgelicht