Milieupas

De milieupas wordt gebruikt voor toegang tot de milieustraat te Katwijk en voor toegang tot de ondergrondse- en bovengrondse verzamelcontainers voor bewoners van hoogbouw in de woonplaats Noordwijk.

online een afspraak maken

In de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk is geen milieupas nodig voor het afvoeren van afval.

  • Het betreft een woonadres in de woonplaats Noordwijk.
  • Er wordt afvalstoffenheffing betaald.
  • Er wordt per woonadres 1 milieupas verstrekt.
  • De milieupas hoort bij het woonadres.
  • Bedrijven zijn uitgesloten van gebruik van een milieupas.
  • De milieupas blijft eigendom van de gemeente Noordwijk.
  • Adressen op recreatieparken vallen niet onder deze regeling omdat zij geen afvalstoffenheffing betalen.

In geval van diefstal, vermissing of beschadiging kost een nieuwe milieupas € 16,40.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Aanvraag bij de publieksbalies

U krijgt de milieupas direct mee. 

Let op: op het moment van uitgifte kan met de milieupas direct gebruik worden gemaakt van de milieustraat. Het gebruik van de verzamelcontainers is mogelijk na 1 of 2 dagen.

Milieupas aanvragen

U kunt een milieupas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies. De eventuele oude milieupas wordt altijd geblokkeerd. Afhankelijk van de situatie kunnen daar kosten aan verbonden zijn:

Niet werkende milieupas en onbeschadigd

Hier zijn geen kosten aan verbonden als u de niet werkende milieupas inlevert. U dient hiervoor persoonlijk langs te komen tijdens de openingstijden van de publieksbalies.

Eerste bewoner van nieuwbouwwoning

Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 of persoonlijk langskomen bij de publieksbalies.

Naar bestaande woning verhuisd en geen milieupas aangetroffen

Onder bepaalde voorwaarden zijn hier geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 of persoonlijk langskomen bij de publieksbalies.

Milieupas is verloren of gestolen

Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt een nieuwe pas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies.

Milieupas is beschadigd

Hier zijn kosten aan verbonden. 

Let op: als uw milieupas ouder dan 5 jaar is, zijn hier geen kosten aan verbonden als u de oude pas inlevert. U dient hiervoor persoonlijk langs te komen bij de publieksbalies.

U gaat verhuizen

Bij verhuizing dient u de milieupas achter te laten op het oude adres. De milieupas is namelijk gekoppeld aan het woonadres.

Milieupas gevonden

Als u een milieupas heeft gevonden, dan verzoeken wij u vriendelijk deze zonder postzegel terug te sturen naar:

Gemeente Noordwijk
Antwoordnummer 10043
2200 VB Noordwijk

Langskomen bij de publieksbalies

U kunt tijdens de openingstijden van de publieksbalies langskomen met een geldig legitimatiebewijs of direct online een afspraak maken. Voor een afspraak kunt u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Deze informatie is alleen bestemd voor de inwoners van de woonplaats Noordwijk.