Milieustraat

In de milieustraat staan diverse grote kuubcontainers waar de gescheiden afvalstromen achtergelaten kunnen worden. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van de milieustraat en dienen hun afval via bedrijven af te laten voeren.

Legitimeren

De inwoners van de woonplaats Noordwijk dienen hun milieupas mee te nemen en de inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk moeten bij de milieustraat van Meerlanden in Noordwijkerhout zich kunnen legitimeren.

Aanbiedregels milieustraten

 • Bedrijven zijn niet welkom. Zij dienen hun afval via particuliere bedrijven af te voeren.
 • Bouw- en sloopafval wordt niet geaccepteerd en dient u naar een particuliere afvalinzamelaar te brengen.
 • Frituurpannen moeten zonder vet worden ingeleverd en stofzuigers zonder zak.
 • Vuilniszakken met restafval worden niet geaccepteerd en dient u naar een particuliere afvalinzamelaar te brengen.
 • In Noordwijkerhout mag jaarlijks maximaal 6m³ gebracht worden.

In Katwijk kunt u de volgende afvalstoffen gratis en gescheiden brengen:

 • asbest (nooit meer dan 35 m2 en altijd dubbelzijdig verpakt in speciaal verpakkingsmateriaal)
 • autobanden (maximaal 5 per keer)
 • brandblussers
 • electr(on)ische apparatuur (wasmachine, koelkast, tv, radio, etc.)
 • eps piepschuim
 • glas
 • grofvuil
 • harde kunststoffen (plastic tafels, stoelen, etc.)
 • hout (geimpregneerd)
 • incourant glas
 • klein chemisch afval (KCA)
 • luiers
 • olie en vetten
 • oud ijzer
 • papier
 • plastic
 • snoeihout/takken/grof tuinafval (boomwortels, stronken)
 • textiel
 • vlak glas (gebroken ramen, spiegels)

 

In Noordwijkerhout kunt u de volgende afvalstoffen gratis en gescheiden brengen:

 • asbest (nooit meer dan 35 m2 en altijd dubbelzijdig verpakt in speciaal verpakkingsmateriaal)
 • electr(on)ische apparatuur (wasmachine, koelkast, tv, radio, etc.)
 • hout
 • piepschuim
 • grof tuinafval (boomwortels, stronken)
 • harde kunststoffen (plastic tafels, stoelen, etc.)
 • matrassen
 • metalen
 • papier en karton
 • textiel
 • vlakglas (gebroken ramen, spiegels)
 • herbruikbare huisraad

gratis (tarief 2019) 

Voertuigen langer dan 8 meter op milieustraat te Katwijk

Is uw voertuig langer dan 8 meter? Dan kunt u de bocht onderaan de helling niet maken. De beheerder wijst u waar u kunt parkeren om te lossen. Brengt u iets wat weggegooid wordt in een container op de helling? Dan moet u dat naar boven tillen.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Milieustraat Katwijk

<p> </p>
<p> </p>

Adresgegevens

Taanderstraat 1

2222 BG Katwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Milieustraat Noordwijkerhout

Adresgegevens

Walserij 11

2211 SJ Noordwijkerhout

Telefoon: (0297) 38 17 17

pi@meerlanden.nl

https://www.meerlanden.nl/mijn-gemeente/milieustraat?sg=noordwijkerhout