Overlast melden

Overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving, bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging, bouwen en verbouwen kunt u melden.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

U kunt contact opnemen met de Milieutelefoon via +31 (0)888 33 35 55 of voor meer informatie kijken op odwh.nl

Vragen en klachten over vliegtuiglawaai kunt u melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol via +31 (0)20 60 15 555 of voor meer informatie kijken op bezoekbas.nl

Vliegtuiglawaai

Het vliegverkeer rondom Schiphol kan geluidsoverlast geven in onze regio. BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.