Schade melden

Heeft u schade en bent u van mening dat de gemeente Noordwijk hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen.

Verzekeringszaken beoordeelt uw claim. Vindt de gemeente ook dat zij aansprakelijk is? Dan krijgt u de schade vergoed. Bij letselschade wordt altijd de verzekeraar van de gemeente ingeschakeld. Bij autoschade dient u altijd eerst uw eigen verzekeraar op de hoogte te stellen. 

De schade moet zijn ontstaan door een fout of gebrek die de gemeente kan worden toegerekend.

 • De gemeente heeft bijvoorbeeld schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan:
  • gemeentelijke gebouwen;
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen;
  • de riolering op openbaar terrein.
 • Schade aan woningen veroorzaakt door reconstructiewerkzaamheden aan de riolering en/of wegen, uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • U waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft.
 • De gemeente nog niet op de hoogte was van de schade veroorzakende situatie. (Deze schadeveroorzakende situatie is kort ervoor ontstaan)
 • De gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen passende maatregelen kon nemen.

U kunt gratis een claim indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Na uw melding krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 4 weken na het indienen van uw claim krijgt u bericht over het ingenomen standpunt over de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente.

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

U stuurt een brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl

Vermeld bij uw claim altijd:

 • Een omschrijving van de gebeurtenis met datum en tijdstip van het voorval.
 • De precieze plek waar het gebeurde.
 • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening of offerte voor herstel van de reparatie).
 • Eventueel een getuigenverklaring met naam en contactgegevens.
 • Foto's van de situatie en foto’s van de schade.
 • Uw naam en adres.
 • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw IBAN-nummer.

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl