Verkeersonveilige situatie melden

U kunt onveilige verkeerssituaties melden bij de gemeente. Voorbeelden zijn:

 • plateaus
 • parkeerverboden
 • dertigkilometerzones
 • maximumsnelheden

Vindt u dat de gemeente verkeersaanpassingen in uw straat moet doen? Dan kunt u dit het beste samen met uw buren vragen aan de gemeente.

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo dient u een verzoek in over onveilige verkeerssituaties:

 • U neemt schriftelijk contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • reden van uw melding
  • precieze locatie
  • eventuele foto's of tekeningen

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: +31 (0)71 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht