Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Meldingen, bezwaar en klacht

Meldingen

Melding openbare ruimte

Ziet u in de openbare ruimte iets dat kapot is zoals een stoeptegel, lantaarnpaal of prullenbak? Of iets dat moet worden opgeruimd zoals zwerfvuil, een fietswrak of dood dier? Of heeft u een melding voor de groenvoorziening of handhaving? Dan kunt een melding openbare ruimte indienen via de website van Fixi of de app Fixi.

Online melding openbare ruimte indienen via fixi.nl

Overige meldingen

U kunt ook andere meldingen doorgeven over de volgende onderwerpen:

 • bezorgklacht weekblad;
 • discriminatie;
 • gevonden of verloren voorwerp;
 • huiselijk geweld;
 • melding fout in gegevensregistratie van een overheidsorganisatie;
 • overlast bedrijf;
 • overlast buren;
 • overlast ongedierte;
 • overlast Schiphol;
 • schade aan schoolgebouwen;
 • schade door gemeente;
 • schade vrijwilliger.

Naar pagina Overige meldingen

Bezwaar

U kunt bezwaar maken over de volgende onderwerpen:

 • bezwaar tegen besluit van gemeente Noordwijk;
 • bezwaar tegen ontwerpbesluit van gemeente Noordwijk;
 • bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen van Belastingen Bollenstreek;
 • bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting van Parkeerservice Noordwijk;
 • bezwaar tegen strafbeschikking van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Naar pagina Bezwaar maken

Niet eens met beslissing op uw bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Online beroepschrift indienen via rechtspraak.nl (DigiD)

Heeft u te laat een beslissing ontvangen op uw bezwaar?

Heeft u te laat een beslissing op uw bezwaar ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom. Dit is een geldsom die aan u wordt betaald. Gebruik hiervoor het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen van de rijksoverheid en stuur dit formulier vervolgens ingevuld naar gemeente Noordwijk.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Klacht

Klacht over dienstverlening gemeente Noordwijk

Bent u niet goed behandeld door een medewerker van gemeente Noordwijk? Dan kunt u een klacht over gemeente Noordwijk indienen. Let op: u kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente Noordwijk. Dit doet u met een bezwaarschrift.

Dien uw klacht schriftelijk per brief in. Een klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen. Vervolgens stuurt u uw brief naar gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Niet eens met beslissing op uw klacht?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Online klacht indienen via nationaleombudsman.nl