Meldingen, bezwaar en klacht

Meldingen

Melding openbare ruimte

Ziet u in de openbare ruimte iets dat kapot is zoals een stoeptegel, lantaarnpaal of prullenbak? Of iets dat moet worden opgeruimd zoals zwerfvuil, een fietswrak of dood dier? Of heeft u een melding voor de groenvoorziening of handhaving? Dan kunt een melding openbare ruimte indienen via de website van Fixi of de app Fixi.

Online melding openbare ruimte indienen via fixi.nl

Overige meldingen

U kunt ook andere meldingen doorgeven over de volgende onderwerpen:

 • bezorgklacht weekblad;
 • discriminatie;
 • duin en bos;
 • gevonden of verloren voorwerp;
 • huiselijk geweld;
 • melding fout in gegevensregistratie van een overheidsorganisatie;
 • overlast bedrijf;
 • overlast bouwen en/of verbouwen
 • overlast buren;
 • overlast ongedierte;
 • overlast Schiphol;
 • provinciale wegen;
 • rijkswegen en/of vaarwegen;
 • schade aan schoolgebouwen;
 • schade door gemeente;
 • schade vrijwilliger;
 • uitkeringsfraude;
 • verkeersveiligheid;
 • waterhuishouding.

Naar pagina Overige meldingen

Bezwaar

U kunt bezwaar maken over de volgende onderwerpen:

 • bezwaar tegen besluit van gemeente Noordwijk;
 • bezwaar tegen ontwerpbesluit van gemeente Noordwijk;
 • bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen van Belastingen Bollenstreek;
 • bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting van Parkeerservice Noordwijk;
 • bezwaar tegen strafbeschikking van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Naar pagina Bezwaar maken

Niet eens met beslissing op uw bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Online beroepschrift indienen via rechtspraak.nl (DigiD)

Heeft u te laat een beslissing ontvangen op uw bezwaar?

Heeft u te laat een beslissing op uw bezwaar ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom. Dit is een geldsom die aan u wordt betaald. Gebruik hiervoor het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen van de rijksoverheid en stuur dit formulier vervolgens ingevuld naar gemeente Noordwijk.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Klacht

Klacht over dienstverlening gemeente Noordwijk

Bent u niet goed behandeld door een medewerker van gemeente Noordwijk? Dan kunt u een klacht over gemeente Noordwijk indienen. Let op: u kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente Noordwijk. Dit doet u met een bezwaarschrift.

Online een klacht indienen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een klacht indienen als organisatie (eHerkenning)

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul dan het online formulier in waarmee u een klacht kan indienen zonder DigiD of eHerkenning. 

Niet eens met beslissing op uw klacht?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Online klacht indienen via nationaleombudsman.nl