Samen maken we een visie voor Noordwijk – Samen maken we de Toekomst

Najaar 2019 is de gemeente gestart met het traject ‘Samen maken we een visie voor Noordwijk – Samen maken we de Toekomst’. 

Teams aan de slag met hun toekomst

Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om voor hun kern, voor Noordwijk en het buitengebied toekomstbeelden te bepalen. Door middel van dialoog en debat brengt de gemeente deze beelden samen tot één omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Wat voor samenleving staat u voor ogen 

Bij het opstellen van de visie gaat het over essentiële vragen voor de toekomst. Wat voor soort samenleving staat hun voor ogen? Welke keuzes maken ze als ze voor lastige dilemma’s komen te staat? Welke kant moet het op met hun buurt, kern. Met Noordwijk. 

Ingrediënten voor een prettig gesprek

De gemeente levert de ingrediënten voor deze gesprekken. Maakt deze mogelijk. En begeleidt ze. Zomer 2020 moet er een eerste opzet gereed zijn.  

Aan de teams om te bepalen 

Een van de ingrediënten is de omgevingsvisie van de voormalige gemeente Noordwijk. Met het opstellen van een nieuwe visie gaat de nieuwe gemeente beslist niet voorbij aan het werk dat al voor deze omgevingsvisie is verzet. Het is aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties uit met name de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen in hoeverre zij deze visie willen gebruiken. Deze omgevingsvisie vindt u in ons archief.

Koers uitzetten voor kernen  

‘Samen maken we Noordwijk – Samen maken we de toekomst’ mondt uit in een koersbepaling. Een duidelijk beeld van de toekomst dat op een aansprekende manier de wegwijst. Die kant willen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op. Met dat beeld voor ogen kunnen ze samen aan de slag. 

Projectinformatie

 • Procesmanager Simone Diegenbach
 • Wethouder Henri de Jong
 • Projectgroep Samen maken we de Toekomst
 • Kerngroep Samen maken we de Toekomst
 • Doorlooptijd van droom naar koersdocument Najaar 2019 – Zomer 2020
 • Vragen of interesse om bij te dragen aan dit traject, mail naar toekomst@noordwijk.nl

Links

 • Plan van aanpak ‘Samen maken we Noordwijk
 • Bouwsteen Noordwijk Binnen (in voorbereiding) 
 • Bouwsteen Noordwijk aan Zee (in voorbereiding)
 • Bouwsteen Noordwijkerhout (in voorbereiding)
 • Bouwsteen De Zilk (in voorbereiding)
 • Bouwsteen Buitengebied (in voorbereiding)
 • Dromen over de toekomst. Ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden (in voorbereiding)