Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken;
  • u een opleiding volgt;
  • u een uitkering krijgt.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner.
  • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie.
  • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via +31 (0)800 05 43 of +31 555 385 385 vanuit het buitenland.

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Inloggen doet u met uw DigiD.