Kinderopvang controle

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie. 

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Gemeentelijk beleid handhaving kwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk heeft in de vergadering van 3 september 2013 het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en de GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van opvang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U moet het inspectierapport van de GGD op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl