Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Gemeente Noordwijk regelt dit vervoer door:

  • Het verstrekken van een Voor Elkaar Pas (VEP) of een vergoeding voor openbaar vervoer.
  • Het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus/taxi.
  • Het verstrekken van een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 (pdf) downloaden

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

  • als uw kind voor basisonderwijs of voor speciaal onderwijs aangewezen is op een school die verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt of;
  • als uw kind zodanig gehandicapt is dat uw kind niet zelf naar school kan reizen.

Gemeente Noordwijk beoordeelt per kind of leerlingenvervoer noodzakelijk is.

Aanvullende informatie kunt u lezen in de Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor bij 'Bijzonderheden'.

In sommige gevallen vraagt gemeente Noordwijk een eigen bijdrage voor het vervoer.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u een aanvraag doen. Vul daarvoor het aanvraagformulier leerlingenvervoer in:

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor een Voor elkaar pas (VEP), een vergoeding voor openbaar vervoer of een vergoeding voor kosten eigen vervoer heeft u het volgende nodig:

  • Verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven.

Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met bus/taxi of een vergoeding voor kosten eigen vervoer heeft u het volgende nodig:

  • Een deskundige verklaring waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke-, zintuigelijke- en/of verstandelijke handicap.

LET OP: gemeente Noordwijk kan een aanvullend advies vragen aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.