Verhuizen

Gaat u verhuizen binnen Nederland? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen.

Online uw verhuizing doorgeven (DigiD)

De gemeente past de Basisregistratie Personen (BRP) dan aan. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf;
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • een wettelijke vertegenwoordiger;
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming (gemachtigde);
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.

Gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Uw verhuizing binnen Nederland moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt daarna automatisch in uw oude gemeente uitgeschreven. U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven:

Let op

Als u na uw verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd, moet u aangifte van immigratie doen en als u naar het buitenland verhuisd, moet u aangifte van emigratie doen. Hiervoor gelden andere regels dan een verhuizing binnen Nederland.