Inschrijven als woningzoekende

Als u kans wilt maken op een sociale huurwoning, schrijft u zich in als woningzoekende. U schrijft zich in bij Huren in Holland Rijnland, die zorgt voor de verdeling van sociale huurwoningen.

In de regio Holland Rijnland zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De woningen worden verdeeld via het regionale woonruimteverdeelsysteem. Dit betekent dat iedereen zelf kan reageren op beschikbare woningen die aansluiten bij uw inkomen en uw huishouden.

Urgentieverklaring

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u dringend op zoek bent naar een huurwoning. Deze verklaring wordt door de urgentiecommissie van Holland Rijnland alleen afgegeven voor noodgevallen. In de artikelen 18 t/m 25 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 zijn de criteria en de toepassing van urgentie opgenomen. Gemeente Noordwijk heeft geen invloed op de beslissing of u een urgentieverklaring krijgt. Een urgentieverklaring vraagt u aan bij woningcorporatie Stek via +31 (0)252 43 05 00 of bij woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP) via +31 (0)252 34 31 00.

Huisvestingsvergunning

Gemeente Noordwijk heeft een regionale huisvestingsverordening op grond waarvan huisvestingsvergunningen worden verleend voor sociale huurwoningen onder de huurtoeslaggrens van de woningcorporaties in de regio en van particuliere verhuurders met tenminste 10 sociale huurwoningen. Stek en AvP verlenen de huisvestingsvergunning voor de verhuur van hun eigen huurwoningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huren in Holland Rijnland via +31 (0)85 20 30 900.

Digitaal aanmelden

De sociale huurwoningen worden aangeboden via hureninhollandrijnland.nl en om erop te reageren moet u zich inschrijven als woningzoekende. U kunt zich digitaal inschrijven. Op hureninhollandrijnland.nl staat ook informatie over de toewijzing van sociale huurwoningen.

Langsgaan

Ook kunt u langsgaan bij woningcorporatie Stek als u in de woonplaats Noordwijk woont en bij woningstichting Sint Antonius van Padua als u in de woonplaatsen Noordwijkerhout of De Zilk woont.