Verblijfsvergunning aanvragen

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Bijvoorbeeld als u hier wilt werken of studeren. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen. U vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Kijk op ind.nl welke vergunning u nodig heeft.

Geen verblijfsvergunning nodig

Heeft u de nationaliteit van 1 van deze Europese landen of Zwitserland? Of blijft u korter dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig. U heeft wel een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn: 

 • U heeft een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U geeft eerlijk aan of u ooit een misdrijf of strafbaar feit heeft gepleegd.
 • U heeft een speciaal visum nodig. Dat heet een machtiging van voorlopig verblijf (MVV). Behalve als u uit 1 van de volgende landen komt:
  • Australië
  • Canada
  • Japan
  • Nieuw-Zeeland
  • de Verenigde Staten
  • Zuid-Korea
  • Monaco
  • Vaticaanstad

Aanpak

Zo vraagt u een verblijfsvergunning aan: 

 • Neem contact op met de IND.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs (uw reisdocument of ander document met daarin uw nationaliteit);
  • als u bent geboren in het buitenland:
   • een geboorteakte (het hangt van uw geboorteland af of de geboorteakte gelegaliseerd moet zijn);
  • als u getrouwd bent:
   • uw huwelijksakte;
  • als u getrouwd bent geweest:
   • de echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw overleden partner.

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn:

 • een huurcontract of;
 • een koopcontract of;
 • een verklaring van de hoofdbewoner van de woning.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de IND via +31 88 04 30 430.