Woning als 2e woning gebruiken

De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners. En heeft daarom regels voor gebruik van woningen als 2e woning. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie Gebruik Woningen Noordwijk 2020 vastgesteld. Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen mag nu niet en mocht ook niet in het verleden. Door het beleid zijn er wel een aantal kleine verruimingen mogelijk. Zoals onder andere vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30 dagen per jaar. Bekijk de infographic Gebruik woningen voor wat er mag, en hoe dit mag.

2e woning Noordwijk 

Gemeente Noordwijk staat eigen recreatief gebruik toe van een eigen 2e woning in een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee. Een 2e woning is een woning die wel uw eigendom is, maar waar u niet woont. U staat op een ander adres ingeschreven. Een 2e woning in deze zone is alleen voor eigen gebruik. En mag u maximaal 30 dagen per jaar toeristisch verhuren.

Voor uw 2e woning moet u toeristenbelasting en/of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt. U vindt meer informatie over de belastingen op belastingenbollenstreek.nl

Overgangsregeling

Het kan zijn dat u uw 2e woning al langere tijd toeristisch verhuurt. In dat geval biedt gemeente Noordwijk een overgangsregeling aan. U moet dan wel vóór 1 juli 2015 gestart zijn met de toeristische verhuur. En deze verhuur sindsdien ongewijzigd is voortgezet.

Hoe vraagt u de overgangsregeling aan?

U neemt contact op met de gemeente. Dit doet u door naar gemeente@noordwijk.nl te mailen. Of door een brief aan ons te sturen. U geeft door:

  • uw naam en adres;
  • wat het adres is van de woning;
  • hoe u de woning wilt gebruiken (bijvoorbeeld toeristisch);
  • een bewijs dat u binnen deze periode eigenaar bent geweest van deze woning;
  • een bewijs dat u binnen de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2021 deze woning meer dan 30 dagen per jaar hebt verhuurd, zoals:
    • aanslagen toeristenbelasting;
    • verhuuroverzichten van een verhuurplatform als Airbnb, Booking of HomeAway.

Wanneer krijgt u antwoord?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U krijgt de uitkomst per brief.

Hoe lang blijft deze overgangsregeling van kracht?

Mag u van de gemeente gebruik maken van de overgangsregeling? Dan mag dit zolang u eigenaar bent van de woning. Bij verkoop van de woning vervalt het overgangsrecht. 

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Vastlegging

De lijst van alle personen die een persoonsgebonden overgangsrecht krijgen, koppelen wij aan het paraplubestemmingsplan gebruik woningen. De terinzagelegging van dit paraplubestemmingsplan zal ongeveer aan het eind van het jaar zijn. Na de ter inzage periode en vaststelling van het paraplubestemmingsplan kunt u geen persoonsgebonden overgangsregeling meer aanvragen.