Woonomgeving

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen.

 • Afval

  Meerlanden verzorgt sinds 2022 de huisvuilinzameling en verwijdert bijgeplaatst afval rondom afval-aanbiedplaatsen. Bij de gemeente kunt u nog altijd meldingen via Fixi indienen over afval in de openbare ruimte zoals zwerfvuil, afvaldumping in openbaar gebied en openbare prullenbakken.

 • Bestemmingsplannen

  Geldende bestemmingsplannen, inzien, wijzigen en vergoeding schade aanvragen.

 • Grondbedrijf – koop, huur en pacht gemeentegrond

  Met een actief grondbeleid kan Noordwijk krachtig sturing geven aan haar ruimtelijk beleid.

 • Honden

  Hondenpoepzakjes, regels uitlaten, hondenbelasting, regels op het strand.

 • Mooie woonomgeving

  21 december 2021
 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam.

 • Omgevingswet

  De overheid voert naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet in. Een belangrijk moment voor iedereen in onze gemeente. De nieuwe regels geven ons motto ‘Samen maken we Noordwijk’ een krachtige impuls. Iedereen met een plan is welkom.

 • Ontwikkelgebieden

  Landgoed in den Houte, Het Zilt, Offem Zuid, sportpark De Boekhorst, Duineveld, Herenweg 21-23 en Bronsgeest.

 • Openbare verlichting

  Richtlijnen verlichting, storing melden en nieuwe openbare (led)verlichting.

 • Scholen en kinderopvang

  Kinderopvang starten, controle, leerlingenvervoer, leerplicht.

 • Veiligheid

  Crisisbeheersing, demonstratie houden, Holland Midden Veilig.

 • Wijkverenigingen

  Wijkvereniging oprichten en contactgegevens.