Woonomgeving

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen.

 • Afval

  Meerlanden verzorgt sinds 2022 de huisvuilinzameling voor de gehele gemeente Noordwijk en verwijdert bijgeplaatst afval rondom afval-aanbiedplaatsen. Bij de gemeente kunt u nog altijd meldingen via Fixi indienen over afval in de openbare ruimte zoals zwerfvuil, afvaldumping in openbaar gebied en openbare prullenbakken.

 • Bestemmingsplannen

  Geldende bestemmingsplannen, inzien, wijzigen en vergoeding schade aanvragen.

 • Grondbedrijf – koop, huur en pacht gemeentegrond

  Met een actief grondbeleid kan Noordwijk krachtig sturing geven aan haar ruimtelijk beleid.

 • Honden

  Hondenpoepzakjes, regels uitlaten, hondenbelasting, regels op het strand.

 • Mooie woonomgeving

  21 december 2021
 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2023 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Alle gemeenten bereiden de invoering van deze wet voor. Ook Noordwijk.

 • Ontwikkelgebieden

  Landgoed in den Houte, Het Zilt, Offem Zuid, sportpark De Boekhorst, Duineveld, Herenweg 21-23 en Bronsgeest.

 • Openbare verlichting

  Richtlijnen verlichting, storing melden en nieuwe openbare (led)verlichting.

 • Scholen en kinderopvang

  Kinderopvang starten, controle, leerlingenvervoer, leerplicht.

 • Veiligheid

  Crisisbeheersing, demonstratie houden, Holland Midden Veilig.

 • Wijkverenigingen

  Wijkvereniging oprichten en contactgegevens.