Woonomgeving

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen.

 • Afval

  Meerlanden verzorgt sinds 2022 de huisvuilinzameling voor de gehele gemeente Noordwijk en verwijdert bijgeplaatst afval rondom afval-aanbiedplaatsen. Bij de gemeente kunt u nog altijd meldingen via Fixi indienen over afval in de openbare ruimte zoals zwerfvuil, afvaldumping in openbaar gebied en openbare prullenbakken.

 • Bestemmingsplannen

  Geldende bestemmingsplannen, inzien, wijzigen en vergoeding schade aanvragen.

 • Grondbedrijf – koop, huur en pacht gemeentegrond

  Met een actief grondbeleid kan Noordwijk krachtig sturing geven aan haar ruimtelijk beleid.

 • Honden

  Hondenpoepzakjes, regels uitlaten, hondenbelasting, regels op het strand.

 • Mooie woonomgeving

  Wandelroutes.

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2023 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Alle gemeenten bereiden de invoering van deze wet voor. Ook Noordwijk.

 • Ontwikkelgebieden

  Landgoed in den Houte, Het Zilt, Offem Zuid, sportpark De Boekhorst, Duineveld, Herenweg 21-23 en Bronsgeest.

 • Openbare verlichting

 • Scholen en kinderopvang

  Kinderopvang starten, controle, leerlingenvervoer, leerplicht.

 • Veiligheid

  Wat doet de gemeente aan veiligheid? Prettig wonen in een veilige gemeente, dat wil iedereen. Samen met jou wil de gemeente Noordwijk werken aan een veilige leefomgeving. Kijk hiervoor op de pagina 'Wat kun je zelf doen aan veiligheid?'.

 • Wijkverenigingen

  Wijkvereniging oprichten en contactgegevens.