Asbest

Wilt u asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningsvrij mag (ver)bouwen. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie over een melding doen contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl

Asbesthoudend afval

Asbest is jarenlang een zeer populaire grondstof geweest bij het bouwen van huizen. Als u asbest zaagt of breekt, komen er kleine vezels vrij die slecht zijn voor de gezondheid. Voor uw en onze veiligheid hanteren we daarom op de milieustraten spelregels voor het brengen van asbest en asbestgelijkend materiaal.

Aanpak

Asbesthoudend dakafval

Na de toetsing van uw melding bij het Omgevingsloket online ontvangt u een schriftelijke uitslag. Staat hierin vermeld dat u toestemming heeft? Dan mag u starten met het slopen/verwijderen van het materiaal met in achtneming van de voorschriften. Bied uw asbesthoudend dakafval op de volgende manier aan:

 • Verpak het afval dubbel in speciale afvalzakken. Deze zakken kunt u op vertoon van uw toestemmingsformulier gratis ophalen bij de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraten. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neemt u naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Het afval mag niet groter zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo per pakket.
 • Lever het asbest in bij de milieustraat in Katwijk of bij firma Meeuwenoord (dus niet bij de milieustraat in Noordwijkerhout). Ook hiervoor heeft u de schriftelijke uitslag nodig. Zonder de goedkeuring mag het materiaal niet worden geaccepteerd. Voor firma Meeuwenoord heeft u ook een verwijsformulier van de milieustraat in Noordwijkhout nodig.

Ander asbest dat kleiner is dan 35 m2

Asbest dat kleiner is dan 35 m2 kunt u aanbieden op de volgende manieren:

 • Gratis inleveren bij de milieustraat in Katwijk. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraat. Bied uw asbesthoudend afval op de volgende manier aan:
  • Verpak het afval dubbel in speciale afvalzakken. Deze zakken kunt u gratis ophalen bij de milieustraat.
  • Het afval mag niet groter zijn dan 1 bij 1 meter en niet zwaarder dan 25 kilo per pakket.
  • De oppervlakte aan materiaal mag niet meer bedragen dan 35 m2.
 • Kleine hoeveelheden kunt u gratis inleveren bij de milieustraat in Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraat. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neemt u naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee. Bied uw asbesthoudend afval op de volgende manier aan:
  • Verpak het afval dubbel in speciale afvalzakken. Deze zakken kunt u gratis ophalen bij de milieustraat.
 • Grotere stukken tot 35 m2 kunt u gratis inleveren bij firma Meeuwenoord. Bied uw asbesthoudend afval op de volgende manier aan:
  • Verpak het afval dubbel in speciale afvalzakken. Deze zakken en een verwijsformulier kunt u gratis ophalen bij de milieustraat in Noordwijkerhout.
  • Het afval mag niet groter zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo per pakket.
  • De oppervlakte aan materiaal mag niet meer bedragen dan 35 m2.

Meer informatie

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meerlanden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl

Asbest en gezondheid

Kijk voor de gezondheidsrisico's van asbest op de website van de GGD bij informatie over asbest en gezondheid op ggdleefomgeving.nl