Asbest verwijderen

Wilt u asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Asbesthoudend huishoudelijk afval

Als u asbesthoudend huishoudelijk afval gaat afvoeren, zoals bepaalde vloerbedekking of vloertegels, dan kunt u het afval naar de milieustraat brengen.

Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen naar de milieustraat te Katwijk (vergeet uw milieupas niet). De inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen naar de milieustraat te Noordwijkerhout (vergeet uw legitimatiebewijs niet).

Asbest bevattend huishoudelijk afval dat bij de milieustraat wordt aangeboden, dient:

  • dubbel verpakt te zijn in speciale afvalzakken, deze zakken kunnen gratis worden afgehaald bij de milieustraat;
  • niet groter te zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo;
  • de oppervlakte aan materiaal niet meer te bedragen dan 35 m2.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.