Nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte

In Noordwijkerhout ontwikkelt Ontwikkelcombinatie Novaform/Trebbe een nieuwe woonwijk op het voormalig Bavo-terrein. Het terrein ligt vlakbij het centrum van Noordwijkerhout.

(stand van zaken 11 maart 2020)

Bouw 664 gasloze woningen

Op het terrein komen 664 gasloze woningen, waarvan 30% sociale (huur-/koop)woningen. Het aantal woningtypen is gevarieerd: vrijstaande woningen, herenhuizen, rijwoningen, appartementen en twee-onder-één-kapwoningen. De bouw en verkoop van de woningen vindt in fases plaats. De eerste 15 sociale koopwoningen in fase 1 zijn inmiddels toegewezen. 

Omgevingsvergunning/bouwrijp maken 

De omgevingsvergunning is onherroepelijk. De bouw van de eerste woningen op Landgoed in den Houte gaat nu echt van start. Er wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden van het eerste deelplan ‘De Lanen’ in april 2020. Dit plan omvat 82 koopwoningen. Als alles volgens planning verloopt, vindt de oplevering van de eerste woningen begin 2021 plaats. 

Bavo-hoofdgebouw

Het Bavo-hoofdgebouw is een Rijksmonument. Het gebouw krijgt waarschijnlijk een woonzorgfunctie. Een architect is bezig met het maken van een ontwerp. Dit is geen makkelijke opgave, omdat het Rijksmonument zoveel mogelijk intact moet blijven.

Bavo terrein
Bouwrijp maken van het Bavoterrein

Engelse tuin

De Engelse tuin ondergaat een grote verandering. De tuin wordt in ere hersteld. Om hiervan daadwerkelijk een mooi park te maken, moet het huidige bos eerst weer begaanbaar worden gemaakt. De tuin wordt een fijne ontmoetingsplek. De vijver is een belangrijk onderdeel van de weelderige tuin. Rondom de opgeknapte vijver worden bankjes geplaatst. Ook de waterval wordt hersteld. 

Het opknappen van de Engelse tuin is een project onder het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Het project is mede mogelijk gemaakt door Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. 

Straatnamen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de straatnamen vast. De namen verwijzen naar de historische achtergrond van het terrein. Zo is aantal straten vernoemd naar de paviljoens waar de patiënten die op het oude Bavo-terrein woonden. 

Presentatie woningbouwplannen 

De ontwikkelaar heeft op 4 februari 2020 aan de gemeenteraad een presentatie gegeven over de woningbouwplannen op het landgoed.  

Verkoop/nieuwsbrief

Voor meer informatie over de verkoop van de woningen verwijzen wij u naar de website van de ontwikkelaar: landgoedindenhoute.nl Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.