Nieuwe woonwijk Offem Zuid

Offem Zuid is een gebied aan de oostelijke kant van Noordwijk. Het gebied wordt gebruikt voor het bouwen van woningen. In heel Offem Zuid komen zo’n 700 woningen. Dit zijn woningen in allerlei soorten en maten. Sociale huurwoningen, vrijstaande woningen, rijtjeshuizen enzovoort. De 1e 186 woningen zijn al gebouwd.

Ligging Offem ZuidNieuwbouw woningen

Offem Zuid wordt begrensd door de provinciale weg N206, de Beeklaan (N451), de Herenweg en watergang de Woensdagse Watering. De naam Offem Zuid verwijst naar het lommerrijke landgoed Offem dat aan het plangebied grenst. Het totale plangebied omvat een oppervlakte van circa 27 hectare.

Verschillende eigenaren grond

Het plangebied kent 3 eigenaren. De gemeente Noordwijk, Campri Vastgoed, en Thunnissen ontwikkeling. Op het gedeelte van de gemeente zijn en worden woningen gebouwd.

Campri is eigenaar van het gedeelte van Offem Zuid vanaf de nieuwbouw tot aan de N206. Voorbereidingen voor start bouw zijn in volle gang. De verwachting is dat in 2021 gestart wordt met bouwrijp maken van het gedeelte van Offem Zuid tot aan de Achterweg. Nadat het gebied bouwrijp is gemaakt, kan de bouw van woningen beginnen. Meer informatie over de ontwikkelingen op dit terrein is terug te vinden op de website buitengewoonoffem.nl  E-mailen mag ook naar info@buitengewoonoffem.nl 

Thunnissen ontwikkelt het eerste gedeelte van Offem Zuid tussen de Herenweg en de huidige nieuwbouw. Hiervoor is een uitwerkingsplan (3e fase) opgesteld. Ook dit gedeelte wordt in 2021 bouwrijp gemaakt. Voor meer informatie over dit deel van Offem Zuid heeft de ontwikkelaar een website gemaakt: offemzuidwest.nl 

Informatie voor nieuwe bewoners

Meer informatie voor nieuwe bewoners is te vinden op een speciale webpagina 'Nieuwe bewoners Offem Zuid'. Met onder andere informatie over de milieupas, wonen in Noordwijk en wat de gemeente voor u kan doen in bepaalde gevallen.

Evaluatie proef ondergrondse afvalcontainers

In 2018 heeft het college besloten om, bij wijze van proef, het afval in de wijk Offem Zuid met ondergrondse containers in te zamelen. Deze ondergrondse containers zijn op 3 plekken in de wijk neergezet. In de periode tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 is deze manier van afvalinzameling geëvalueerd. Er is onder andere gekeken naar de kwaliteit van het ingezamelde afval.

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wilt u graag tijdens het hele proces op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Offem Zuid? Dat kan! Meld u aan voor de nieuwsbrief. Let op. U ontvangt ter bevestiging een e-mail. Vergeet niet te bevestigen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.

Aanmelden nieuwsbrief Offem Zuid

Laatste editie nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws en leuke weetjes over deze toekomstige nieuwe woonwijk in de laatste nieuwsbrief over Offem Zuid.