Schetsontwerp Landschapspark en Speeleiland Duineveld

Bewoners, kinderen en omwonenden hebben ideeën aangebracht voor een nieuw Landschapspark en Speeleiland in Duineveld. Daarmee zijn we aan de slag gegaan met als resultaat een schetsontwerp.

In deze presentatie krijg je uitleg over het ontwerp en de keuzes die gemaakt zijn. Het gaat hierbij om sfeerbeelden zodat je een indruk krijgt hoe het er ongeveer uit komt te zien.

Reactie

Heb je nog opmerkingen over het schetsontwerp? Geef deze dan door vóór 24 augustus 2020 via de e-mail: landschapspark@noordwijk.nl 

Hoe verder

Na verwerking van de reacties komt er een voorlopig ontwerp. Dit zal opnieuw op de website komen te staan.

Om het ontwerp te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Om die reden is het bestemmingsplan Middengebied-Landschapspark in voorbereiding. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen zodat iedereen zijn/haar mening daarover kon geven. Er zijn door omwonenden inspraakreacties op het voorontwerp ingediend. Hier wordt zoveel en zo goed mogelijk rekening mee gehouden in het vervolg van de bestemmingsplanprocedure. Ook op het ontwerpbestemmingsplan kun je nog reageren. Deze wordt naar verwachting het 1e kwartaal 2021 ter inzage gelegd. Je kunt de plannen bekijken tijdens een bewonersavond. Ook dan kun je inspreken door het indienen van een zienswijze. Hier gaat de gemeente dan mee aan de slag om dit zo goed mogelijk te verwerken in het uiteindelijke vast te stellen bestemmingsplan.