Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Kinderopvangtoeslag (KOT) is een gedeeltelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of geregistreerde gastouder gaan.

Aanvragen KOT

U kunt KOT aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen als:

  • u en uw partner werken (in loondienst of als ondernemer);
  • u een opleiding volgt (mits erkend);
  • u een traject naar werk volgt;
  • u een inburgeringscursus volgt.

Ook bij langdurige zorg, co-ouderschap, andere nationaliteiten of detentie heeft u mogelijk recht op toeslag. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Voorwaarden KOT

U heeft alleen recht op KOT als u en uw kind op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. De gemeente controleert ook of de opvang goed en veilig is, zodat de opvang zich in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kan registreren. Zonder LRK-nummer kunt u geen toeslag aanvragen. Voor specifieke uitzonderingssituaties kunt u een bijdrage bij de gemeente Noordwijk of de ISD Bollenstreek aanvragen.

Regeling Voorschoolse Educatie

Het consultatiebureau (CJG) kan kinderen van 2,5 - 4 jaar een Voorschoolse Educatie (VE) indicatie geven. Bijvoorbeeld om taal, motoriek of de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Kinderen gaan dan minimaal 16 uur per week naar de kinderopvang. Als de ouder geen recht heeft op KOT, dan betaalt de gemeente het maximum uurtarief net als bij de KOT. Na de indicatie neemt de gemeentelijke medewerker Kinderopvang contact met de ouder op.

Sociaal medische indicatie

Wanneer een niet-werkende ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet voor de kinderen kan zorgen, kan kinderopvang een (tijdelijke) oplossing bieden. SMI (sociaal medische indicatie) plaatsingen geldt voor kinderen tot 12 jaar. De aanvraag hiervoor loopt via de ISD Bollenstreek.

Regeling voor eenverdieners

Via de gemeente zijn een aantal plaatsen beschikbaar voor kinderen van 2 - 4 jaar van eenverdieners. Kinderen kunnen dan 8 uur per week naar de kinderopvang om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. De ouder betaalt hierover een inkomensafhankelijke bijdrage. Hiervoor zijn een beperkt aantal plaatsen, op locaties die ook VE aanbieden. De ouder kan contact met gemeentelijke medewerker Kinderopvang opnemen om te kijken waar er plaats is.