Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken;
  • u een opleiding volgt;
  • u een uitkering krijgt.

Online kinderopvangtoeslag aanvragen via belastingdienst.nl (DigiD)

Berekening kinderopvangtoeslag

U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met de Belastingdienst via 0800-0543 of +31 555 385 385 vanuit het buitenland. Of kijk op belastingdienst.nl