Kinderopvang controle

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Heeft u een organisatie in de kinderopvang? Dan controleert daarom een inspecteur ieder jaar uw locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld. En de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van opvang.

De controle

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • u uw pedagogische beleidsplan in de praktijk naleeft;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de goede diploma's heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie. 

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD Hollands Midden maakt van de inspectie een rapport op.

Aanpak

U moet het inspectierapport van de GGD Hollands Midden op uw website plaatsen. Heeft u geen website? Dan moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek. 

Voor ouders

Op landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de GGD Hollands Midden via +31 88 30 83 460.