Kinderopvang starten

Ondernemers die een buitenschoolse opvang, gastouderbureau of kinderdagverblijf willen starten, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Voorwaarden

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

  • de veiligheid en gezondheid;
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de opleiding van uw personeel;
  • de inzet van stagiaire;
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen;
  • de groepsgrootte;
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven.

Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten dan op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het LRK.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten dan ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op duo.nl

Aanpak

Zo start u een kinderopvang: 

Lees voor alle stappen op ondernemersplein.nl het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan op ondernemersplein.nl het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Wijziging gegevens

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit dan doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier dat u via rijksoverheid.nl kunt downloaden:

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.  

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.