Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wanneer nodig regelt de gemeente Noordwijk:

 • een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • groepsvervoer.

Online leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 aanvragen (DigiD)

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

 • als uw kind naar speciaal onderwijs moet. En de school verder dan 6 kilometer van uw woonadres ligt of;
 • als uw kind zodanig gehandicapt is dat het niet zelf naar school kan reizen.

De gemeente beoordeelt voor ieder kind of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Lees voor meer informatie de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor onder 'Bijzonderheden'.

Aanpak

Als u denkt, dat u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening kunt u een aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig?

Voor het indienen van uw aanvraag moet u de onderstaande gegevens bij de hand hebben: 

 • Uw DigiD bij online aanvragen.
 • Bij een aanvraag voor een Voor Elkaar Pas (VEP) of vergoeding kosten eigen vervoer:
  • Een verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven (TLV).
 • Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met een taxibus:
  • Een verklaring van een specialist. Waaruit blijkt dat uw kind niet zelf of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Door een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke 

Doe uw aanvraag met het volgende formulier:

LET OP: de gemeente Noordwijk kan een aanvullend advies vragen aan de GGD. Advies over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

Afhandeltermijn

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente Noordwijk of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@noordwijk.nl