Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wanneer nodig regelt de gemeente Noordwijk:

 • een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • (aangepast) vervoer met een taxibus.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

 • als uw kind naar speciaal onderwijs moet. En de school verder dan 6 kilometer van uw woonadres ligt of;
 • als uw kind zodanig gehandicapt is dat het niet zelf naar school kan reizen.

De gemeente beoordeelt voor ieder kind of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Lees voor meer informatie de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor onder 'Bijzonderheden'.

Aanpak

Als u denkt, dat u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening kunt u een aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig?

Voor het indienden van uw aanvraag moet u de onderstaande gegevens bij de hand hebben: 

 • Uw DigiD.
 • Bij een aanvraag voor een Voor Elkaar Pas (VEP) of vergoeding kosten eigen vervoer:
  • Een verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven (TLV).
 • Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met een taxibus:
  • Een verklaring van een specialist. Waaruit blijkt dat uw kind niet zelf of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Door een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke handicap.

LET OP: de gemeente Noordwijk kan een aanvullend advies vragen aan de GGD. Over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

Online leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022 aanvragen (DigiD)

Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 (pdf) downloaden

Termijn

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente Noordwijk of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@noordwijk.nl