Scholen

In de gemeente Noordwijk worden verschillende soorten onderwijs gegeven: basis, voortgezet en speciaal. De basisscholen zijn verspreid over de gemeente. In veel woonwijken ligt een basisschool. Ook wordt er in Noordwijk speciaal onderwijs gegeven. Onderwijs aan volwassenen is regionaal georganiseerd.