Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van leerplicht overgedragen aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Bel voor meer informatie met het RBL via +31 71 52 39 000. Of kijk op rbl-hollandrijnland.nl