Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten in het belang van de openbare veiligheid. Of om ongeregeldheden te voorkomen. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Moet u toch in een door de gemeente afgezet gebied moet zijn? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Zwaarwegende redenen

De gemeente heeft een gebied of terrein niet voor niets afgesloten. Alleen als er zwaarwegende redenen voor zijn, kan de gemeente een ontheffing van het betredingsverbod verlenen.

Aanpak

Een ontheffing vraagt u aan bij de gemeente per e-mail via gemeente@noordwijk.nl of per brief. In de aanvraag vermeld u:

  • welk gebied u in wilt;
  • waarom u het gebied in wilt;
  • wanneer en hoe u het gebied in wilt;
  • hoe lang u in het gebied wilt zijn;
  • met wie u het gebied in wilt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 342,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.