Openbare orde en veiligheid

Het team Openbare orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Noordwijk werkt actief aan het vergroten van veiligheid in de gemeente Noordwijk. Hiervoor is een Integraal Veiligheidsplan 2021 - 2024 (IVP) opgesteld. In dit meerjarenplan zijn meerdere thema's opgenomen. Zoals bijvoorbeeld ondermijning en overlast in het uitgaansgebied.

Bekijk het IVP Noordwijk (afdrukbare versie, pdf)

Bekijk het besluit van de gemeenteraad houdende regels omtrent het IVP op lokaleregelgeving.overheid.nl (toegankelijke versie)