Toezicht en handhaving

Handhavers zorgen dat inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Noordwijk zich aan de regels houden. Handhavers zijn regelmatig te vinden in de openbare ruimten van onze gemeente. En houden toezicht op een veilige, schone en gezonde leefomgeving.

Taken handhavers

Het team van handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Boa’s zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden. Handhavers werken in ploegendiensten en zijn zichtbaar in alle wijken van de gemeente.

Voorbeeld taken:

  • handhaven op fietsparkeren;
  • handhaven bij het onjuist aanbieden van afval;
  • handhaven bij verkeerd geparkeerde auto;
  • handhaving Alcoholwet ;
  • handhaving op het strand;
  • handhaving op vergunningen.