Floreren in Noordwijk

Maatschappelijk programma 2022-2025. Dit maatschappelijk programma gaat over de vraag: hoe gaan we werken aan onze visie voor Noordwijk van ‘Een betrokken gemeenschap; een plek waar we prettig samenleven en gelukkig oud worden’? We werken aan de realisatie van de doelstelling in 5 opgaven: Gezond leven, Opgroeien & zelfontplooiing, Meedoen, Zorg & ondersteuning, Gezonde & veilige leefomgeving. Elke opgave draagt bij aan het centrale doel. U kunt het maatschappelijk programma onderaan deze pagina bekijken en downloaden.

 • Gezond leven

  Een goede gezondheid is de basis. Het betekent fysiek en mentaal goed in je vel zitten. Van een systeem gericht op ziekte en zorg gaan we naar een wereld van gezondheid en gedrag.

 • Opgroeien & zelfontplooiing

  De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op. Ouders hebben een centrale rol in de opvoeding, maar staan hierin niet alleen. Van school af met een startkwalificatie. Een leven lang ruimte voor zelfontplooiing en de ontwikkeling van talenten.

 • Meedoen

  Een betrokken samenleving, waarin iedereen meedoet, kan bijdragen en erbij hoort. Voorzien in eigen levensonderhoud is de basis, maar geld mag geen belemmering zijn. Gelijke kansen voor kinderen. Niemand in Noordwijk hoeft eenzaam te zijn.

 • Zorg & ondersteuning

  Uitgangspunt voor de gemeente Noordwijk is dat inwoners op eigen kracht mee doen. Als dat niet lukt zorgen we voor elkaar. We zien om naar elkaar. Is er dan nog meer nodig dan zetten we hulpverleners in. Zorg moet goed en toegankelijk zijn.

 • Gezonde & veilige leefomgeving

  Inwoners voelen zich veilig en prettig in onze dorpen; het is er goed wonen. De buitenruimte en voorzieningen nodigen uit tot ontmoeting en bewegen en zijn toegankelijk voor iedereen. De gezonde en groene leefomgeving versterken de kwaliteit van leven.