Floreren in Noordwijk

Maatschappelijk programma 2022-2025. Dit maatschappelijk programma gaat over de vraag: hoe gaan we werken aan onze visie voor Noordwijk van ‘Een betrokken gemeenschap; een plek waar we prettig samenleven en gelukkig oud worden’?

 • Het maatschappelijk programma

  Het maatschappelijk programma is geschreven om samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties te werken
  aan de realisatie van een mooier Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. We maken inzichtelijk wat onze visie voor de toekomst is.

 • Ontwikkelingen

  Wat gebeurt er om ons heen? De taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn fors toegenomen. Dichterbij de inwoner moet leiden tot verbetering. De vergrijzing. Beschermd wonen. Anders kijken naar ziekte en gezondheid.

 • Visie

  De gemeente Noordwijk vormt een energieke, betrokken samenleving. Iedereen doet mee, ook als het moeilijker gaat. De samenleving maakt een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze beweging leidt tot een
  florerende samenleving.

 • De opgaven

  We werken aan de realisatie van de doelstelling in 5 opgaven: Gezond leven, Opgroeien & zelfontplooiing, Meedoen, Zorg & ondersteuning, Gezonde & veilige leefomgeving. Elke opgave draagt bij aan het centrale doel.