Kinderbijslag en kindgebonden budget

Scroll naar

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Als u gebruik kunt maken van de sociale verzekeringen in Nederland, heeft u recht op kinderbijslag. Als het inkomen en vermogen van u en uw partner niet te hoog is, komt daar kindgebonden budget bij.

Kinderbijslag aanvragen

Wanneer u na de geboorte uw kind inschrijft bij uw gemeente, krijgt u vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarmee de kinderbijslag online aanvragen via Mijn SVB.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u kindgebonden budget zelf online aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Voorwaarden kindgebonden budget

Op 1 januari 2023 mag u niet meer vermogen hebben dan € 127.582,- of samen met uw toeslagpartner € 161.329,-. Maak een proefberekening om te kijken of uw (gezamenlijke) inkomen niet te hoog is. Dan ziet u meteen het bedrag dat u kunt krijgen. Lees op belastingdienst.nl alle voorwaarden die gelden voor het kindgebonden budget