Geld voor senioren voor computer, witgoed en andere zaken

Heeft u geld nodig voor abonnementen, sport- en cultuuractiviteiten, witgoed of een computer? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kunt u meer lezen over de financiële bijdragen voor senioren.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. U kunt mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door met onze minima-adviseurs. Samen met u bekijken we de mogelijkheden of helpen wij u bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Mailen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Regelingen

Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben, zijn er de volgende regelingen:

Deelname aan de samenleving

senioren-deelname-samenleving

Er is een bijdrage van € 100,- beschikbaar voor deelname aan de samenleving. Denk aan:

 • lidmaatschap voor bonden;
 • lidmaatschap voor de bibliotheek;
 • abonnement internet;
 • tuinonderhoud of;
 • kosten Arriva.

Sport- en cultuuractiviteiten

senioren-sport2

Voor sport- en cultuuractiviteiten kunnen senioren een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage bepalen we per persoon en per situatie.

Witgoed

senioren-witgoed

Er is een eenmalige bijdrage van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoorbeeld:

 • een koelkast;
 • een wasmachine of;
 • een stofzuiger;
  • met de gemeentelijke bijdrage op uw NoordwijkPas kunt u betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Joop Faase;
   • Electro World Gebra.

Computer

senioren-computer2

U kunt een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software;
  • met de gemeentelijke bijdrage op uw NoordwijkPas kunt u betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Electro World Gebra Noordwijkerhout;
   • PremiumPC;
   • Smart Phone Noordwijk.

Voorwaarden

Inkomen minima (1 januari 2023)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.947,22
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.363,06
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.363,06
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.060,21
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.596,80
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.516,97

Voor de computer- en witgoedregeling is de uitbetaling maximaal 1x per 3 jaar. De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3.000,-.