Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen heeft de ISD Bollenstreek met Zorg en Zekerheid een collectieve (aanvullende) zorgverzekering afgesloten. Dit houdt in dat u 5% korting krijgt op de premie van de verplichte basisverzekering en dat u tegen een voordelig tarief een aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten.

Online een collectieve zorgverzekering aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD)

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  1. U bent inwoner van de gemeente Noordwijk.
  2. U en uw eventuele partner hebben samen een inkomen, dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  3. Het vermogen van u en uw eventuele partner is samen niet hoger dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
  4. U bent vanaf 1 januari 2022 voor de basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Aanpak

U kunt online een collectieve zorgverzekering aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD).

Meer informatie

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl