Geld voor volwassenen voor computer en sport- en cultuur

Heeft u geld nodig voor een computer of sport- en cultuuractiviteiten? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kunt u meer lezen over de financiële bijdragen voor volwassenen.

Adviseur helpt

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de adviseur van de gemeente Noordwijk. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door. U kunt ook terecht voor een adviesgesprek. Onze adviseur helpt graag en kan samen met u de mogelijkheden bekijken. Ook kan onze adviseur u helpen bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Regelingen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen, zijn er de volgende regelingen:

Computer

volwassenen-computer

U kunt per huishouden een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software;
  • met de gemeentelijke bijdrage op uw NoordwijkPas kunt u betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Electro World Gebra Noordwijkerhout;
   • PremiumPC;
   • Smart Phone Noordwijk.

Sport- en cultuuractiviteiten

volwassenen-cultuur

Voor sport- en cultuuractiviteiten kunnen volwassenen een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage bepalen we per persoon en per situatie.

Voorwaarden

Inkomen minima (1 juli 2021)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.757,-
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.230,-
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.230,-
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.855,-
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.368,-
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.368,-