Adviesraad Sociaal Domein

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college en de gemeenteraad over het beleid en de uitvoering van de terreinen die onderdeel zijn van het Sociaal Domein.