Hulp bij het huishouden

U woont zelfstandig en kunt als gevolg van een beperking, chronische psychische- of een psychosociaal probleem uw huishouden niet goed meer uitvoeren en u heeft niemand in uw omgeving die u hierbij kan ondersteunen, dan kunt u een aanvraag doen voor hulp bij het huishouden.

Meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden

De hulp bij het huishouden die toegekend kan worden, is onderverdeeld in 3 categorieën, variërend van lichtere hulp tot zware en intensievere hulp. Als in het gezin van de aanvrager 1 of meer personen of huisgenoten aanwezig zijn die wel in staat zijn om het huishoudelijk werk te verrichten, wordt in principe geen hulp bij het huishouden verstrekt.

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt hulp bij het huishouden schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u het meldingsformulier Wmo (pdf) via isdbollenstreek.nl downloaden en ingevuld met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) versturen:

  • via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • per post naar de ISD Bollenstreek: Postbus 255, 2160 AG Lisse;
  • via de brievenbus bij van het Lokaal Loket Noordwijk of het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het meldingsformulier Wmo.