Hulp bij het huishouden

Woont u zelfstandig en kunt u door een beperking, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem uw huishouden niet goed meer uitvoeren en heeft u niemand in uw omgeving die u hierbij kan ondersteunen? Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

U kunt voor hulp bij het huishouden het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • per post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse;
  • via de brievenbus van het Lokaal Loket Noordwijk bevestigd aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42;
  • via de rode brievenbus van het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout bevestigd aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

 Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u hulp bij het huishouden krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. Vanaf 2020 geldt de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl