Mantelzorgers

Voor mantelzorgondersteuning in coronatijd geldt de richtlijn mantelzorgondersteuning van het Ministerie van VWS. Lees de richtlijn mantelzorgondersteuning op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Een mantelzorger verleent onbetaalde zorg aan zijn/haar naasten.

U bent mantelzorger als u:

  • Zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • Een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.
  • Deze zorg langdurig verleent.
  • Deze zorg de gebruikelijke zorg overstijgt die men (in een huishouding) redelijkerwijs aan elkaar geeft.
  • Deze zorg onbetaald verleent.

De mantelzorgconsulenten van Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout helpen u graag op weg met informatie en advies. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor u zijn en kunnen u helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. Tijdens het mantelzorgcontact is er aandacht voor uw persoonlijke verhaal. U krijgt informatie en advies over de mogelijkheden voor ondersteuning in uw situatie.

Woonplaats Noordwijk 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Noordwijk via +31 (0)71 71 14 334.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout via +31 (0)252 34 38 00.

Woonplaats Noordwijk

U kunt zich online laten registreren als mantelzorger via welzijnnoordwijk.nl of contact opnemen met Welzijn Noordwijk via +31 (0)71 71 14 334.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

U kunt contact opnemen met het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout via +31 (0)252 34 38 00.