Mantelzorgwaardering

Gemeente Noordwijk waardeert en ondersteunt mantelzorgers. Als zorgvrager kunt u een mantelzorgwaardering aanvragen voor uw mantelzorger.

Online mantelzorgwaardering aanvragen via mantelzorgpasnoordwijk.nl

Mantelzorgers krijgen een blijk van waardering in de vorm van een mantelzorgpas waarop een bedrag van € 125,- wordt gezet. Dit tegoed kunt u besteden bij deelnemende winkeliers en organisaties in onze gemeente.

Woonplaats Noordwijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Noordwijk via +31 (0)71 71 14 334.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout via +31 (0)252 34 38 00.

Woonplaats Noordwijk

Op de volgende manieren kunt u mantelzorgwaardering aanvragen:

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Op de volgende manieren kunt u mantelzorgwaardering aanvragen: