Mantelzorgwaardering

Gemeente Noordwijk waardeert en ondersteunt mantelzorgers. Als zorgvrager kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen voor uw mantelzorger in de vorm van een mantelzorgpas waarop een bedrag van € 125,- wordt gezet. Dit tegoed kan uw mantelzorger besteden bij deelnemende winkeliers en organisaties in onze gemeente.

Het is niet meer mogelijk om de waardering 2020 aan te vragen. Medio april wordt gestart met de waardering voor 2021. Over de exacte datum wordt u nader geïnformeerd. 

Meer informatie

Woonplaatsen Noordwijkerhout en de Zilk

Woont u in Noordwijkerhout of de Zilk en heeft u een vraag over mantelzorg? Neem dan telefonisch contact op met Klaartje Passchier, mantelzorgconsulent, via +31 (0)6 38 67 92 54 of stel uw vraag per mail.

Woonplaats Noordwijk

Woont u in Noordwijk en heeft u een vraag over mantelzorg? Neem dan telefonisch contact op met Wendy Clason, mantelzorgconsulent, via +31 (0)6 55 45 67 79 of stel uw vraag per mail.