Mensen Hebben Mensen Nodig

‘Mensen Hebben Mensen Nodig’. Met deze titel heeft het college een plan gelanceerd om een beweging in Noordwijk op gang te brengen gericht op eenzaamheidsbestrijding. Het doel van de beweging: mensen met elkaar te verbinden opdat zij zich minder eenzaam voelen. Maar ook het bevorderen van welbevinden en geluk zijn belangrijke doelen.

Ook in Noordwijk zijn mensen eenzaam

Dat is nodig, want de cijfers liegen er niet om. Landelijk ervaart 43% van de bevolking gevoelens van eenzaamheid en bij 10% is er sprake van ernstige eenzaamheid. Ook in Noordwijk gaat het om duizenden mensen voor wie gevoelens van eenzaamheid een probleem in hun leven is.

Met elkaar de verbinding leggen

‘Mensen Hebben Mensen Nodig’ begint met het vormen van een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Inwoners, bedrijven, sportverenigingen, kerken, ouderenorganisaties, wijkverenigingen, culturele verenigingen, de zorg en het onderwijs kunnen allen hun steentje bijdragen. De gemeente nodigt iedereen uit om mee te doen en om actief bij te dragen aan het project. Betrokken inwoners kunnen bestaande inspanningen versterken en uitbreiden. Ze bouwen mee aan een Noordwijk waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar. De gemeenteraad stelde veel geld beschikbaar voor ‘Mensen Hebben Mensen Nodig’. Lees het raadsvoorstel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Kersten, beleidsmedewerker Sociaal Domein, via +31 (0)71 36 60 000 of gemeente@noordwijk.nl

Animatie van mensen en kinderen uit verschillende culturen