Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de ISD Bollenstreek. Ook zorginstellingen kunnen een GPK aanvragen bij de ISD Bollenstreek. De taken op het gebied van een GPK zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Met een GPK mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich houden aan de lokale parkeerregels. In Noordwijk kunt u op betaald parkeerplaatsen maximaal 3 uur gratis parkeren met een parkeerschijf.

Aanvraagformulier GPK (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

3 soorten kaarten

Bestuurderskaart (B)

Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan vraagt u een bestuurderskaart aan als u minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig kan lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.

Passagierskaart (P)

Heeft u een beperking, kunt u niet zelf auto rijden en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan als u minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig kan lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.

Instellingenkaart (I)

Wilt u als zorginstelling bewoners met een beperking vervoeren? Dan vraagt u en instellingenkaart aan bij de gemeente waar het hoofdkantoor staat. De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken.

Aanpak

U kunt het aanvraagformulier GPK (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23. 

 Stuur de volgende stukken mee:

  • 1 recente pasfoto;
  • kopie van geldig identiteitsbewijs;
  • kopie geldig rijbewijs bij de aanvraag voor een bestuurderskaart;
  • uw oude GPK voor een wijziging of verlenging.

Kosten

Wat kost een GPK?

Aanvraag Prijs
GPK € 78,50
Duplicaat GPK bij vermissing € 34,15
Verlenging GPK € 55,75

Let op. De kosten die u betaalt, zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een GPK. Als u geen GPK krijgt, dan worden de kosten niet aan u terugbetaald. U ontvangt van ons een factuur voor betaling.

Afhandeltermijn

Na ongeveer 8 weken ontvangt u van de ISD Bollenstreek een brief of u een GPK krijgt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl