Sociaal Wijkteam Noordwijk

Nieuws maatregelen coronavirus: het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk en het Informatiepunt Dementie is vervallen. Het Sociaal Wijkteam Noordwijk is alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden. Het team zorgt ervoor dat Noordwijkers zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen van hun ondersteuningsvraag en wat zij zelf nog kunnen doen (participatiesamenleving).Vuurtoren met licht

Hoort het Sociaal Wijkteam Noordwijk dat het bij een inwoner niet goed gaat, dan gaan zij er snel op af. Die signalen kunnen via allerlei bronnen binnen komen zoals via de huisarts, de wijkagent, een bezorgde buurgenoot, familielid of de hulpvrager zelf.

Specialistische hulp en ondersteuning

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk komt langs, gaat met u in gesprek en geeft praktische tips en adviezen. Gaat het om een moeilijk probleem dan begeleidt het team als het nodig is, de inwoner naar specialistische hulp en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam Noordwijk werkt onder andere samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE, Kwadraad, Lokaal Loket Noordwijk, Jeugd en gezinsteams, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), GGZ, casemanagers dementie en de welzijnscoach.

Informatiepunt Dementie

Naast deze vroegpreventie-taken, richt het team zich ook op dementie. Er is een Informatiepunt Dementie. Bezorgde kinderen, buren of mensen met beginnende dementie kunnen hier terecht. Speciaal opgeleide casemanagers staan klaar voor alle vragen over dementie. 

Natuurlijk kunt u al uw vragen stellen aan het Sociaal Wijkteam Noordwijk. Als blijkt dat er specifieke oplossingen nodig zijn zoals een Wmo-voorziening, dan zal er samen met u contact worden gezocht met het Lokaal Loket Noordwijk of een andere organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 36 60 000.

Sociaal Wijkteam Noordwijk

Normaliter kunt u voor het Sociaal Wijkteam Noordwijk langskomen tijdens het inloopspreekuur op woensdag van 10:30 – 12:00 uur in het voormalig DPO-gebouw, Hoogwakersbosstraat 12. Echter, in verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur. U kunt mailen naar sociaalwijkteam@noordwijk.nl of bellen naar +31 (0)71 36 60 000.

Informatiepunt Dementie

Normaliter kunt u voor het Informatiepunt Dementie langskomen tijdens het inloopspreekuur in even weken op donderdag van 15:00 - 16:00 uur in het gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42 en in oneven weken op donderdag van 15:00 - 16:00 uur bij Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23. Echter, in verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur. U kunt mailen naar sociaalwijkteam@noordwijk.nl of op donderdag bellen naar +31 (0)71 36 60 000. 

Buurtbemiddeling

Als u een conflict heeft met uw buren, kunt u via het Sociaal Wijkteam Noordwijk of de Noordwijkse Woningstichting terecht bij Libertas Leiden voor buurtbemiddeling. Voor meer informatie kunt u ook kijken op problemenmetjeburen.nl