Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Het Kabinet heeft extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is, dat u tijdelijk aanvulling op uw inkomen kunt krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Kijk op isdbollenstreek.nl voor meer informatie.

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Aanpak

Ga voor een aanvraag langs bij de ISD Bollenstreek tijdens het spreekuur zelfstandigen. Dat is op dinsdagmiddag in de even weken van 14:00 - 16:00 uur.

Meer informatie

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie neemt u contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijk op isdbollenstreek.nl

Heeft u in 2014, 2015 of 2016 de bijstand voor zelfstandigen als gift ontvangen? Dan moest u mogelijk toeslagen van de Belastingdienst terugbetalen. De Belastingdienst telde de gift op bij uw inkomen, waardoor u recht had op minder toeslag. U kunt dit bedrag terugvragen. Hiervoor stuurt u voor 1 juli 2020 een brief naar de Belastingdienst.