Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen of weinig inkomen? En zijn er geen andere voorzieningen waarop u aanspraak kunt maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid heeft de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem daarom contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000.

Gepensioneerd

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank als u de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Afhandeling

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek. Daar hoort u welke rechten en plichten bij een uitkering horen. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier. U moet hierbij in ieder geval naast uw inschrijving bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs). Als u jonger dan 27 jaar bent, gelden er speciale regels.

Termijn

Als uw dossier compleet is ingeleverd, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl