Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Weinig eigen financieel vermogen? En door bijzondere omstandigheden extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD)

Aanpak

De taken op het gebied van inkomen heeft de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. U kunt online bijzondere bijstand aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD) of een aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl Hierbij moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs inleveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Afhandeltermijn

Binnen 8 weken ontvangt u van de ISD Bollenstreek bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000 . Of kijk op isdbollenstreek.nl